NIKKOR-S AUTO 50MM F1.4 AI Photo by Adria Ariste Santacreu

NIKKOR-S AUTO 50MM F1.4 AI Photo by Adria Ariste Santacreu

NIKKOR-S AUTO 50MM F1.4 AI Photo by Adria Ariste Santacreu

NIKKOR-S AUTO 50MM F1.4 AI Photo by Adria Ariste Santacreu

NIKKOR-S AUTO 50MM F1.4 AI Photo by Adria Ariste Santacreu

NIKKOR-S AUTO 50MM F1.4 AI Photo by Adria Ariste Santacreu

NIKKOR-S AUTO 50MM F1.4 AI Photo by Nestor Panelo

2015 14, 8月 by Hagita Tatsuki
Tags: Nikon